Zajrzyj na bloga!
Sierpień 17, 2019

COACHING JĘZYKOWY

COACHING JĘZYKOWY

Coaching, który dziś znamy pojawił się w latach 70 za sprawą Timothy Gallweya. Jest on autorem książki ‘The inner game of tennis’. W tej pozycji zaproponował nową koncepcję motywowania i odkrywania potencjału sportowców pozbawioną osądów i krytyki a raczej motywowaniu i indywidualnemu podejściu. Dzięki swej skuteczności metoda znalazła swoje zastosowania na wielu płaszczyznach i obszarach. Stąd dziś mamy coaching biznesowy, zawodowy, religijny, zdrowego stylu życia, małżeństw, międzykulturowy i wiele, wiele innych.

Czym jest więc coaching? Istnieje wiele definicji. Oto kilka z nich:

 

Coaching to „interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyśpieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Coachowie pomagają ludziom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia”.

(Definicja International Coach Federation ICF www.icf.org.pl)

 

“Coaching to odblokowanie potencjału człowieka w celu maksymalizowania jego dokonań. Nie polega na tym, by uczyć kogoś, ale pomóc mu się uczyć.”

(Definicja Galloweya przytaczana przez Whitmore, J. (1992, 2002). Coaching for performance. London: Nicolas Breasley.)

 

„Coaching to „proces, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonych zmian”

(http://swiatcoachingu.pl)

 

Coaching. „Kojarzone z transportem (ang. Coach-autobus) słowo ‘coaching’ dosłownie odnosi się do przemieszczania kogoś z jednego miejsca w inne. W kontekście treningu personalnego słowo to oznacza pomoc w indywidualnym czynieniu postępów i kreowaniu osobistych zmian.

Mówiąc najprościej, coaching personalny to rozmowa lub seria rozmów między dwojgiem ludzi. Osoba będąca coachem stara się prowadzić konwersację, która ma przynieść korzyść drugiej osobie (odbiorcy) w zakresie jej wiedzy i postępów.’

(Julie Starr ‘Podrecznik coachingu’ Warszawa 2015)

 

 

Czym więc jest coaching językowy?

 Coaching językowy to implementacja narzędzi coachingowych w procesie  uczenia się języka w celu maksymalizowania potencjału uczniów, wyznaczania celów językowych, autorefleksji dotyczącej własnych doświadczeń, potrzeb i umiejętności językowych, mający swój rezultat w satysfakcji z uczenia się oraz mający wpływ na efektywność w uczeniu się.

O narzędziach coachingowych, ich zastosowaniu i potencjale więcej na blogu wkrótce. Zapraszam serdecznie.