Zajrzyj na bloga!
Wrzesień 1, 2019

Czym jest coaching?

Czym jest coaching?

Coaching...Coż to za słowo, dla którego nie można znaleźć odpowiednika w języku polskim??? Rzeczywiście próba przełożenia tego słowa na język polski wydaję się niewykonalna. Coaching bowiem nie jest terapią, treningiem, konsultacją. Według International Coach Federation 'Coaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego. Stać się bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem. W pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności klienta. Identyfikuje trudności. Przygotowuje do ich pokonania. Często przekłada się na motywację i większą determinację w działaniu. ICF definiuje coaching jako towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału'.

Innymi słowy, coach pomaga klientowi zdefiniować cel oraz skonfrontować go z systemem wartości i przekonań klienta. Dzięki coachingowi klient może zobaczyć nową perspektywę i zasoby, o których wcześniej nie wiedział. To klient sam stawia sobie cel oraz obiera drogę do jego osiągnięcia. Analizuje swój potencjał, zasoby i mocne strony, które mogą wesprzeć go w dążeniu do jego zamierzeń. Coaching pomaga w poszukiwaniu rozwiązań. Klient ponosi odpowiedzialność. Rolą coacha jest przede wszystkim słuchanie, odzwierciedlanie i zadawanie eksplorujących, otwierających pytań. Coach nie radzi, nie ocenia. W coachingu mamy relację partnerską. Coach wierzy w klienta, jego potencjał i kompetencje, które pozwolą mu znaleźć rozwiązania. Coaching więc jest wydobywaniem z człowieka tego, co w nim najlepsze. 

Jestem ciekawa czy korzystaliście z coachingu. Jakie są Wasze doświadczenia?